Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Všetkým vám želáme a vyprosujeme požehnané, pokojné a radostné vianočné sviatky, aby vás naplnila radosť zo skutočnosti, že sa nebo sklonilo k zemi a dotklo sa človeka.

Vaši kňazi Marián a Štefan