Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Každoročná slávnosť "Božieho tela" sa v našej farnosti niesla aj v duchu tradícií, ktorými sú tzv. "oltáriky".


najsvaetejsie kristovo telo a krv 20170615 1096366985Fotogaléria