Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský pripravil pre rodiny na adventné obdobie Domácu liturgiu pri adventnom venci.

V tomto čase, kedy spomíname na svojích blízkych zosnulých, sme pre Vás pripravili ďalšiu možnosť, ako si uctiť pamiatku zosnulých s využitím moderných technológií.

Od pondelka sa menia hygienické opatrenia nasledovne: na bohoslužbách môžu byť len zaočkovaní, aj to v maximálnom počte 50 osôb.

Na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne 15.-16. júna 2021 biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách.

Od pondelka sme čiernym okresom, preto sa riadime pravidlami pre čiernu farbu.

Podporte budovanie misíjneho pastoračného centra Lačho Pastiris - Dobrý Pastier. Každý Váš dar zdvojnásobí združenie Renovabis.

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku.

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka.