Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Nedeľná svätá omša (24.10.2021) bude vysielaná naživo.

Podporte budovanie misíjneho pastoračného centra Lačho Pastiris - Dobrý Pastier. Každý Váš dar zdvojnásobí združenie Renovabis.

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku.

Sme červeným okresom a preto platí nasledovné!!!

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka.

   Bratislava 17. februára (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať plnomocné odpustky.

Ponúkame vám brožúrku "Vystúpme na Pánov vrch". Je to Ježišova reč na vrchu v 5.-7. kapitole Evanjelia podľa Matúša s krátkym komentárom prof. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku.

Podporiť nás môžete prostrednictvom poukázania 2% z vašej dane z príjmu. Vyhlásenie nájdete vo vnútri článku.