Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos
Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov naduchovnú obnovu v termíne 19. - 21. 4. 2024 v kňazskom seminári.
Ak niektorých poznáte, ktorým by taká duchovná obnova mohla byť užitočná, prosíme vás, aby ste ich osobne povzbudili a povedali im o tejto možnosti.
Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov 2024