Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos


7. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
13.05.
P. Mária Fatimská
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Mária, Justína a Helena
18:00
✞ Mária a Martin Lipaj
Utorok
14.05.
Matej, apoštol
sviatok
18:00
✞ Mária Majovská
(nedožitých 50 rokov)
17:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana Lacuša
Streda
15.05.
Žofia, muč.
féria
07:00
Za členov deviatnika z Ul. Slobody
18:00
✞ Margita a Jozef Ščavnický
Štvrtok
16.05.
Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
18:00
✞ František Zalibera
(nedožitých 85 rokov)
18:00
✞ Silvia Oravcová
Piatok
17.05.
Paschal Baylonský, reh.
féria
17:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu
17:00
✞ Eva a Michal Dlugoš
Sobota
18.05.
Ján I., pápež
ľubovoľná spomienka
19:00
Za rodinu Tekáčovú
Priamy prenos
Nedeľa
19.05.
Celestín V., pápež
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
08:00
✞ Emília a Michal Antolík

10:30
Za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslava
(60 rokov)
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Ján
09:15
Za členov ruže Eleny Pacigovej
 • LETNÉ KÁNTROVÉ DNI sú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania, záväzný je jeden deň.
  ADORÁCIE budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po svätej omši do 21:00, v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po svätej omši moderovaná adorácia s prvoprijímajúcimi deťmi cca 20 min. a v Arnutovciach v stredu po svätej omši. Adorácie obetujeme za prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
  MÁJOVÉ POBOŽNOSTI: v mesiaci máj bývajú májové pobožnosti vždy na začiatku sv. omše. Od piatku sme začali aj novénu k Duchu Svätému.
  DEŇ MATIEK V LETANOVCIACH: Srdečne Vás v mene našich škôl a škôlok pozývame na program ku Dňu matiek, ktorý si pripravili naše školy a škôlky. Uskutoční sa v nedeľu 12. 5. o 14:00 v Kultúrnom dome v Letanovciach.
  VIGÍLIA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO: Srdečne pozývame celú farnosť (všetky tri dediny) na slávenie vigílie Zoslania Ducha Svätého, ktorá sa bude konať 18.5. o 19:00, pri ktorej sa budú čítať čítania vo viacerých jazykoch a spievať bude spojený zbor zo všetkých troch dedín. Preto ani stretnutia túto sobotu nebudú, sa môžeme stretnúť v našom farskom kostole celé naše farské spoločenstvo.
  ÚPLNÉ ODPUSTKY sa udeľujú veriacemu, ktorý sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého v kostole alebo kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď Duchu Svätý, tvorivý...
  RODINA NEPOŠKVRNENEJ pozýva všetkých najmä svojich členov na celoslovenské stretnutie, ktoré sa uskutoční 8. júna na pútnickom mieste v Gaboltove. Prosíme, prihláste sa čo najskôr v sakristii kostola.
  Dnešnú nedeľu je Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu o 10:30 a stretnutie detí v piatok po svätej omši. Brigáda bude v pondelok, piatok a v sobotu.
  Stretnutie prvoprijímajúcich detí v Spišských Tomášovciach bude v pondelok o 19:00 a potom každý deň.
  ZVONČEK z nedele 5.5.:
   Letanovce: 297,85 €
   Spišské Tomášovce: 210,- €
   Arnutovce: 60,90 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK z Nanebovstúpenia Pána:
   Letanovce: 67,60 €
   Spišské Tomášovce: 60,- €
   Arnutovce: 44,95 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z krstu rodina Šavelová obetovala na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na hostie 20,- €
    Bohuznámi obetovali 60,- €
    Bohuznámi obetovali na výstavbu fary 200,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    KUBIČÁROVÁ, CEBUĽA, BARTOŠ, TOPORCER, BONK, HRICKOVÁ, GABRIŠ, SLABAŠ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ŠTEFAN BARTOŠ, DUŠAN BARTOŠ, JANA KORBOVÁ, MARTIN HUDÁK, ŠTEFAN PECHA z Dubovej 318
   ARNUTOVCE:
    RODINA MÁRIE SOLÁROVEJ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Spišské Tomášovce:
    Marek Zastko, syn Pavla a Gabriely rodenej Porezanej, narodený v Prešove, bývajúci v Poprade a
    Zuzana Hricová, dcéra Marcela a Zuzany rodenej Kuricianovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x)

 • Liturgické oznamy (16.06.2024)
  Liturgické oznamy (02.06.2024)
  Liturgické oznamy (26.05.2024)
  Liturgické oznamy (19.05.2024)