Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos


6. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
06.05.
Eadbert, biskup
féria
07:00
✞ kňaz Jozef Golvoň
18:00
✞ Mária, Milan a Terézia
Utorok
07.05.
Rosa Venerini
féria
18:00
Za zosnulých z rodiny Hatalovej
18:00
✞ Martin, Milan a Ondrej
Streda
08.05.
Ulrika, panna
féria
07:00
Za Justínu a Jozefa Kubičára
18:00
✞ Mária a Martin Lipaj
Štvrtok
09.05.
Beátus, kňaz a pustovník
Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)
08:00
Za Boží ľud
V škole

18:00
Poďakovanie za 81 rokov Jolany Bartošovej
Priamy prenos
11:00
Na úmysel kňaza
Školská

17:00
✞ Silvia Oravcová a Vierka Babicová
18:00
✞ Vierka Valigurová
(1. Výročie)
Piatok
10.05.
Ján z Avily
féria
17:00
✞ Milan, Ondrej, Agnesa, Mária a Jozef
17:00
Za zosnulých z r. Astaryovej
Sobota
11.05.
Vasiľ Hopko, biskup
féria
07:00
✞ Ján, Terézia a Ján
15:00
Za ženícha a nevestu
Nedeľa
12.05.
Nerej a Achilej, muč.
7. Veľkonočná nedeľa
08:00
Poďakovanie za 75 rokov Jolany

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
✞ Martin Frankovič

10:30
Za zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu Pechovú a Irenu Pechovú
09:15
Za členov ruže Eleny Pacigovej
 • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Ich obsahom je prosba za úrodu, záväzný je jeden deň.
  ADORÁCIE budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po svätej omši do 21:00, v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po svätej omši do 20:00 a v Arnutovciach v stredu po svätej omši. Adorácie obetujeme za duchovné povolania. Tiež bude prvopiatková adorácia po svätej omši.
  MÁJOVÉ POBOŽNOSTI: v mesiaci máj bývajú májové pobožnosti vždy na začiatku sv. omše. Od piatku začíname novénu k Duchu Svätému.
  DEŇ MATIEK: Srdečne Vás v mene našich škôl a škôlok pozývame na program ku Dňu matiek, ktorý si pripravili naše školy a škôlky. Uskutoční sa v nedeľu 12. 5. o 14:00 v Kultúrnom dome v Letanovciach.
  VIGÍLIA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO: Srdečne pozývame celú farnosť (všetky tri dediny) na slávenie vigílie Zoslania Ducha Svätého, ktorá sa bude konať 18.5. o 19:00, pri ktorej sa budú čítať čítania vo viacerých jazykoch a spievať bude spojený zbor zo všetkých troch dedín.
  V dňoch 5. - 7. mája 2024 sa uskutoční 1. ročník mestského kultúrno-akademického festivalu Ružomberské Hanusove dni. Festival sa bude konať v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou tohto ročníka je Kresťanská kultúra: jej dedičstvo, výzvy, súčasný stav, ale aj dôležitosť jej formovania. Celý program festivalu je dostupný na stránke hanusovedni.sk. Viac informácií nájdete na plagáte.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu o 10:30 a stretnutie detí v piatok po svätej omši. Brigáda bude v pondelok, stredu a v sobotu.
  Stretnutie manželov bude v sobotu 11.5. o 19:00 na fare v Letanovciach.
  Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
  ZVONČEK z nedele 28.4.:
   Letanovce: 288,65 €
   Spišské Tomášovce: 210,- €
   Arnutovce: 99,10 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu a Martina Olejníka obetovali na kostol 280,- € a 20,- € za zvonenie
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
    Bohuznámi obetovali na hostie 10,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na výstavbu fary 100,- €
    Bohuznámi obetovali na výstavbu fary 100,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
    Z pohrebu a Márie Almášiovej obetovali na kostol 50,- € a 10,- € za zvonenie
    Bohuznámi obetovali na kostol 20,- €
    Bohuznámi na kostol 20,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    PETREK, NEMČÍK, KAVULIČOVÁ, ŠVEC, SLAMENÁ, URBAN, OLEJNÍKOVÁ, PODOLINSKÝ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MÁRIA LACUŠOVÁ, IVAN STAŠŠÍK, JOZEF STRELA, MATÚŠ GARČÁR, MAROŠ PECHA z Dubovej 317
   ARNUTOVCE:
    MONIKA ŠMELKOVÁ a MÁRIA ŠMELKOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Spišské Tomášovce:
    Marek Fedorčák, syn a Františka a Márie rodenej Oravcovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi, Krčméryho 2318/6 a
    Natália Paľuchová, dcéra Gabriela a Ľubomíry rodenej Bartošovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúcav Spišských Tmášovciach, Slov. raja 31/38. (3x)

    Marek Zastko, syn Pavla a Gabriely rodenej Porezanej, narodený v Prešove, bývajúci v Poprade a
    Zuzana Hricová, dcéra Marcela a Zuzany rodenej Kuricianovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (1x)

 • Liturgické oznamy (16.06.2024)
  Liturgické oznamy (02.06.2024)
  Liturgické oznamy (26.05.2024)
  Liturgické oznamy (19.05.2024)
  Liturgické oznamy (12.05.2024)