Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

V článku si môžete pozrieť dve spomienkové videá na nebohého Vdp. Jozefa Golvoňa.