Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. adventná nedeľa (17.12.2017)

Späť na zoznam nahrávok