Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Deň Slovenských hôr (kázeň) (21.08.2016)

Späť na zoznam nahrávok