Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Manuál k roku sv. Martina si môžete stiahnuť v článku.

Informácie o podmienkach získania odpustkov počas jubilejného roku sv. Martina.

Pastierský list k Jubilejnému roku sv. Martina.