Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Letanovce 
Pondelok 14.12. 5:30 sv. omše    
Streda 16.12. 8:00 10:00 v škole
Štvrtok 17.12. 8:00 10:00 16:00 18:00
Piatok 18.12. 8:00 10:00 15:00 17:00
Sobota 19.12 16:00 18:00    
Pondelok 21.12. 18:00 20:00 pre tých, ktorí prichádzajú z robôt

 

Spišské Tomášovce    
Pondelok 14.12. 16:30 18:00    
Utorok 15.12. 8:00 10:00 15:00 17:00
Streda 16.12. 10:30 12:00 v škole
Sobota 19.12. 16:00 18:00    

 

Arnutovce
Streda 16.12. 16:00 18:00
Sobota 19.12. 7:30 9:00

Sviatostná návšteva chorých: Pondelok (21.12.) od 8:00 do 12:00