Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Milí veriaci z bližšieho i vzdialenejšieho okolia, aj tento rok Vás obec Letanovce a farnosť Letanovce srdečne pozývajú na sv. omšu na Kláštorisku v Slovenskom raji pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr.

Tento rok to bude v poslednú augustovú nedeľu t.j. dňa 30.8.2020 o 11.00 hod. Všetci ste srdečne vítaní a pozvaní v prostredí krás slovenskej prírody, v srdci Slovenského raja, načerpať nových fyzických, no najmä duchovných síl!


denslovenskychhor2020