Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Na základe rozhodnutia diecézneho biskupa začína v našej diecéze Diecézna škola viery. Prednášky k prehĺbenie duchovného života veriacich a vzájomnej spolupatričnosti budú počas nasledujúcich štyroch rokov v našom dekanáte v Spišskej Novej Vsi. Tento rok bude 7 prednášok o sviatostiach - každý tretí štvrtok v mesiaci. Školy viery sa môžu zúčastniť všetci veriaci, ktorí už prijali sviatosť birmovania a majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí, viery a duchovného života. Kto sa zúčastní minimálne piatich stretnutí dostane certifikát o absolvovaní školy viery. Prvé stretnutie Diecéznej školy viery sa uskutoční vo štvrtok 20.9.2018 v Malom kostole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Začíname sv. omšou ktorú bude celebrovať prednášateľ. Po sv. omši bude v Malom kostole 40 minútová prednáška a  20 minútová diskusia. Prosíme všetkých účastníkov, aby sa následne po skončení stretnutia zapísali vzadu na prezenčné hárky u osôb na to určených. Všetkých srdečne pozývame.