Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

SEP
22
Viera v dnešnom svete
OKT
27
Svätosť je to, po čom túžim
NOV
24
Modlitba v každodennom živote
JAN
26
Kultúra života a Ján Pavol II.
FEB
23
Súčasné ohrozenia manželstva a rodiny
MAR
30
K čomu je dobrý pôst?
APR
27
Patrím do Cirkvi, no a čo?
MÁJ
25
Život v Duchu Svätom
JÚN
22
Povolanie – Boh má so mnou plán
 

duchovneobnovybirmovka2018