Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa krstu Krista Pána

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
09.01.
Marcelín, biskup
féria
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
18:00
Za adravie a Božie požehnanie pre Pavla Zavadského
Utorok
10.01.
Viliam, biskup
féria
18:00
Poďakovanie za 64 rokov spoločného života Agnesy a Štefana
17:00
✞ Júlia a Karol Mirga
Streda
11.01.
Teodózius, mních
féria
08:00
✞ Katarína Neupauerová
V škole
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Mederiovú
Štvrtok
12.01.
Ernest, muč.
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Olejníkovú
17:00
✞ Silvia Oravcová
(3 roky od úmrtia)
Piatok
13.01.
Hilár, biskup, uč.C.
ľubovoľná spomienka
17:00
Za rodinu Rozinovú, Kováčovú a Hrbkovú
17:00
✞ Emil Gabčo
(2 roky od úmrtia)
Sobota
14.01.
Félix z Noly
féria
07:00
✞ Katarína Urbanová
(Nedožitých 100 rokov)
Nedeľa
15.01.
Arnold Janssen
2. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

10:30
✞ Milan, Martin a Božena
Priamy prenos
08:00
Za ✞ členov bratstva BSJ

10:30
Za Boží ľud
09:15
Za rodinu
 • ADORÁCIE budú v Letanovciach a Spišských Tomášovciach vo štvrtok hodinu po svätých omšiach a v Arnutovciach v stredu po svätej omši.
  BIBLICKÉ STRETNUTIE bude v sobotu o 18.00 na fare v Letanovciach.
  POŽEHNANIE NOVOSTAVIEB: Ak by mal niekto záujem o požehnanie nového domu, prosíme, aby sa zapísali (meno a adresu). Domy budeme požehnávať na budúcu nedeľu (15.1.) popoludní.
  ZVONČEK z nedele 1.1.:
   Letanovce: 332,50 €
   Spišské Tomášovce: 505,- €
   Arnutovce: 101,35 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    V Letanovciach sa pri kolede vyzbieralo na novú faru v Spišských Tomášovciach vyzbieralo 2855,- € a pre miništrantov 1608,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 100,- €
    Bohuznámi obetovali 50,- €
    Bohuznámi obetovali 30,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    BONK, HRICKOVÁ, MURÍN, GABRIŠ, SLABAŠ, PODOLINSKÝ, BARABAS, FRANKOVIČ
    V sobotu ráno o 7.30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    JÚLIA SIMONÍKOVÁ, MÁRIA LIPAJOVÁ, KATARÍNA ČESLOVÁ, JANKA MIŠENDOVÁ, RUDOLF PECHA zo Smrekovej 372
   ARNUTOVCE:
    ANNA HRUBIZNOVÁ, ZUZANA TOPORCEROVÁ

 • Liturgické oznamy (05.02.2023)
  Liturgické oznamy (29.01.2023)
  Liturgické oznamy (22.01.2023)
  Liturgické oznamy (15.01.2023)