Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


17. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
25.07.
Jakub, apoštol
sviatok
07:00
✞ Jakub, Mária, Jozef, Baltazár a Terézia
18:00
✞ Emil, Helena, František a Anna
Utorok
26.07.
Joachim a Anna, rodičia P.Márie
spomienka
18:00
✞ Martin, Vladimír Neupauer a Ján Dzurenda
18:00
✞ Justína Bartošová
(1. výročie)

Streda
27.07.
Gorazd a spol.
spomienka
07:00
✞ Bibiana Dzurendová
18:00
✞ Miroslav Bendík
Štvrtok
28.07.
Viktor I., pápež
féria
18:00
✞ Pavol a Justína
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Boženu
(80 rokov)
Piatok
29.07.
Marta
spomienka
17:00
✞ Ján, Terézia a Ján
18:00
Poďakovanie za 70 rokov života Márie
Sobota
30.07.
Zdenka Schelingová, panna a muč.
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Jolana Bendíková
Nedeľa
31.07.
Ignác z Loyoly, kňaz
18. nedeľa v cezročnom období
08:00
Poďakovanie za 40 rokov Pavla a 10 rokov manželstva

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
Poďakovanie za 80 rokov života

10:30
Poďakovanie za 50 rokov Miroslava
09:15
✞ Helena Sedláčková
 • SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Najbližšia brigáda na fare bude v sobotu o 8:00 hod. Plánujeme pokračovať v izoláciách, obsype a priečkach. Veľké PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým, ktorí boli pomôcť aj túto sobotu.
  PÚŤ do Krivej k blahoslavenej sestre Zdenke sa bude konať v piatok. Autobus odchádza nasledovne:
   Spišské Tomášovce (od lipy) o 14:00
   Arnutovce (zástavka): 14:15
   Letanovce (zástavka pri OCÚ): 14:30
  Minulého roku pápež František stanovil, že štvrtá júlová nedeľa, v blízkosti sviatku sv. Joachima a Anny, sa bude prežívať v Cirkvi ako "Svetový deň starých rodičov a seniorov". Tohto roku to pripadá na 24. júla, teda dnes. Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď, eucharistický prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca. Odpustky môžu získať: starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa; veriaci, ktorí "osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier"; chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu".
  ARNUTOVCE. Prosíme všetky prvoprijímajúce deti a rodičov, aby prišli na stretnutie, ktoré sa uskutoční najbližšiu stredu 27.7. po sv. omši.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 20,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 20,- €, 50,- € a 10,- €
    Z pohrebov obetovali rodiny na kostol 250,- € a 20,- € na faru a z každého po 10,- € za zvonenie
   Arnutovce:
    rodina Deptová obetovala za zvonenie 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    CEBUĽA, BARTOŠ, TOPORCER, BONK, OVČIARIK, HRICKOVÁ, MURIN, GABRIŠ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    JANA KUNOVÁ, TOMÁŠ STAŠIK, STANISLAV ŠKOVIRA, MONIKA HAMRÁČKOVÁ, JOZEF GÁBOR z Brezovej 362
   ARNUTOVCE:
    ANNA PAGÁČOVÁ a ALŽBETA FIFLÍKOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Maroš Trojan, syn Jána a Renáty rodenej Vaľkovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
   Michaela Bžochová, dcéra Antona a Martiny rodenej Korsákovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch. (2x)

 • Liturgické oznamy (14.08.2022)
  Liturgické oznamy (07.08.2022)
  Liturgické oznamy (31.07.2022)
  Liturgické oznamy (17.07.2022)