Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. adventná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
13.12.
Lucia, panna a muč.
spomienka
06:00
✞ Tibor Olejník
(Rorátna)
06:00
✞ Helena Sedláčková
(z ruže)
(Rorátna)
Utorok
14.12.
Ján z Kríža, kňaz, uč.C.
spomienka
18:00
✞ Ján, Terézia, Ján
06:00
Poďakovanie za 14 rokov Juraja
(Rorátna)
Streda
15.12.
Mária di Rosa
féria
06:00
✞ Anna, František a František
(Rorátna)
18:00
Na úmysel kňaza
18:00
Za ✞ z rodiny Výbohovej a Babíkovej
Štvrtok
16.12.
Adelaida, cisárovná
féria
18:00
Za členov spolku sv. Jozefa
18:00
✞ Mária Kačmariková
Piatok
17.12.
Ján z Mathy, kňaz
féria
06:00
Na úmysel kňaza
(Rorátna)

17:00
✞ Mária a Peter
(nedožitých 100 rokov)
Priamy prenos
18:00
Za rokov Kiššovú
Sobota
18.12.
Gracián, biskup
féria
06:30
Za ✞ z rodiny Ferencovej
(Rorátna)
Priamy prenos
18:00
Na úmysel kňaza
18:00
✞ Ján Goldyniak
(25 rokov od úmrtia)
Nedeľa
19.12.
Urban V., pápež
4. adventná nedeľa
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Janka Bonková
(1. výročie)
Priamy prenos
08:00
✞ Milan Oravec a Silvia

10:30
✞ Milan a Margita
(20 rokov od úmrtia)
09:15
✞ Ján Biacovský
(30 rokov od úmrtia)
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA pred Vianocami budeme vysluhovať podľa rozpisu, ktorý je na osobitnom papieri na nástenke spolu s hygienickými opatreniami. Nájdete ho aj na našej farskej internetovej stránke. Okrem uvedeného rozpisu sme k dispozícii kedykoľvek, keď to bude možné na individuálnu sv. spoveď.
  Sv. prijímanie budeme rozdávať počas spovedania, pri sv. omšiach ako aj po sv. omšiach. Ponúkame vám POBOŽNOSŤ NA ADVENT PRE RODINY, ktorú pripravil farár a dekan v Kežmarku František Trstenský. Rodiny sa ju môžu pomodliť vždy, keď na adventnom venci každú nedeľu zažnú novú sviecu. Nájdete ju na našej farskej stránke.
  Birmovancov prosíme, aby v rámci prípravy na birmovku naďalej sledovali online prenosy sv. omší v nedeľu o 10:30 a prvoprijímajúce deti prosíme, aby sledovali piatkové prenosy o 17:00 hod.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Členovia ruže č. 2 obetovali na nové okná na pastoračnom centre 200- €
    Bohuznámi obetovali na okná 50,- € a na hostie 10,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 50: eur
    Bohuznámi obetovali na faru 2 x 20,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    VRONČ, LESŇAK, BENDIK, MISTRIK, MUŠUTA, OLEJNÍK, ŠMELKO
    V sobotu ráno o 7:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
   ARNUTOVCE:
    ANNA JAVORSKÁ A VERONIKA JAVORSKÁ

 • Liturgické oznamy (23.01.2022)
  Liturgické oznamy (16.01.2022)
  Liturgické oznamy (09.01.2022)
  Liturgické oznamy (02.01.2022)
  Liturgické oznamy (26.12.2021)