Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
08.03.
Ján z Boha, reh.
ľubovoľná spomienka
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Agnesu
 
✞ Erika a Michal Biacovský
Utorok
09.03.
Františka Rímska, reh.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ František Peklanský
(nedožitých 70 rokov)
 
✞ Anna Pjonteková
Streda
10.03.
Mária Eugénia, reh.
féria
07:00
✞ Mons. Štefan Sečka
 
✞ Anton Pecha
Štvrtok
11.03.
Konštantín, kráľ
féria
18:00
✞ Matej, Helena, Helena a František
 
✞ Ľudmila a Ján Bartoš
Piatok
12.03.
Teofan, mních
féria
17:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a dcéru Annu
Priamy prenos
 
✞ Jozef Capák
Sobota
13.03.
Leander, biskup
féria
07:00
✞ Jozef a Ladislav
 
Za pomoc v chorobe pre Justínu Bartošovú
Nedeľa
14.03.
Matilda, kráľovná
4. pôstna nedeľa
10:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Bendíkovú (70 rokov)
Priamy prenos
 
Za Boží ľud
 • V sobotu je 8. výročie zvolenia pápeža Františka, preto na neho pamätajme vo svojich modlitbách.
  Kostol bude otvorený k súkromnej poklone každý deň od 13:00 do 18:00 hod, v piatok do 17:00 hod.
  Krížové cesty budú tento týždeň nasledovne:
   v piatok o 17:00: krížová cesta s Božím sluhom, biskupom Jánom Vojtaššákom za Slovensko
   v nedeľu o 9:30: krížová cesta milosrdenstva za obrátenie ľudstva k Bohu
  Krížové cesty budú vysielané v priamom prenose.
  Ponúkame vám liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu, ktorú nájdete na našej farskej stránke.
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    z krstín rodina Balážová obetovala na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol: 20,- € ✞ 20,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 20 ,- €
   Arnutovce:
    Z krstín rodina Tarbajová obetovala na kostol 50,- €
   Pán Boh zaplať!
   Príspevky priamo na farský účet za mesiac február: 1 202,- €.
   Príspevky na účet novej fary v Spišských Tomášovciach vo februári: 460,- €.
   Príspevky na o. z. DOBRÝ PASTIER: LAČHO PASTIRIS vo februári: 165,-eur ✞ príspevok od obce Letanovce na činnosť združenia 1500,- €.
  Vyslovujeme úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ za vašu štedrosť.

 • Liturgické oznamy (04.04.2021)
  Liturgické oznamy (28.03.2021)
  Liturgické oznamy (21.03.2021)
  Liturgické oznamy (14.03.2021)