Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. adventná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
21.12.
Peter Kanízius, kňaz a uč.C.
féria
18:00
Za ✞ z rodiny Snopkovej
06:00
(rorátna)
Utorok
22.12.
Františka Xaveria Cabrini, reh.
féria
18:00
Za zdravie pre Annu Bendíkovú
18:00
✞ Ondrej a Vierka
Streda
23.12.
Ján Kentský, kňaz
féria
07:00
✞ Irena
07:00
✞ Ján st, Jaroslav, Ján ml., Jaroslava
Štvrtok
24.12.
Adam a Eva
féria
00:00
Za Boží ľud
(stredná generácia)
Priamy prenos
00:00
✞ Mária a Michal, Ján a Antónia
(stredná generácia)
22:30
✞ František, Mária, Ján a Milan
(stredná generácia)
Piatok
25.12.
Narodenie Pána
slávnosť, prikázaný sviatok
08:00
Za zdravie pre Helenu Pechovú
(seniori)

09:30
✞ Anton, Ján, Dorota, Anton, Anna
(mladší)
Priamy prenos
08:00
✞ Marta Lacušová
(seniori)

10:30
✞ Ľudovít Pecha
(mladší)
09:15
✞ Helena Baldovská
(seniori)

11:00
✞ Pavol a Mária
(mladší)
Sobota
26.12.
Štefan, prvý muč.
sviatok
09:00
Za Božie požehnanie pre rodinu Dlugošovú
(seniori)

18:00
✞ Ladislav a Jozef Brandobur
(stredná generácia)
08:00
✞ Roman, Ervín, Anna a Štefan Gabčo
(seniori)

18:00
Za zdravie pre mamku
(stredná generácia)
09:15
✞ Jozefína a Štefan Valigura
(seniori)
Nedeľa
27.12.
Ján, apoštol a evanjelista
Sviatok Svätej rodiny
08:00
✞ Jozef, Mária a Jozef Antolík
(seniori)

09:30
✞ Mária Bartošová
(1. výročie)
(mladší)
Priamy prenos
08:00
✞ Vladimír st., Vladimír ml., Martin, František a Jaroslav Kolcún
(seniori)

10:30
Za Boží ľud
(mladší)
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu
(stredná generácia)

11:00
✞ Jozef, Renáta a Jozef
(mladší)
 • NOVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA:
   Keďže platí zákaz vychádzania, spovedať už budeme len na výslovné požiadanie, či už chorých alebo aj ostatných, avšak v pondelok budeme ešte vysluhovať sv. zmierenia pred sv. omšou pre tých, ktorí poprichádzali z robôt v Letanovciach od 17:00 do sv. omše.
   V kostole môže byť 25% kapacity kostola. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.
  ZVONČEK z nedele 13.12.:
   Letanovce: 249,61 €
   Spišské Tomášovce: 145,- €
   Arnutovce: nebola sv. omša
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu +Jozefa Kubičára obetovali na kostol 250,- € ✞ za zvonenie 20,- €
    Z krstín rodina Podolinská obetovala 50,- €
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- € ✞ 75,- € ✞ 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na sviatok Narodenia Pána bude vianočná offera. Pán Boh zaplať!

 • Liturgické oznamy (21.02.2021)
  Liturgické oznamy (14.02.2021)
  Liturgické oznamy (07.02.2021)
  Liturgické oznamy (31.01.2021)
  Liturgické oznamy (24.01.2021)