Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


12. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
24.06.
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
slávnosť
18:00
✞ Agnesa, Ján a syn Ján Nemčík
17:00
✞ Jozef, Ján, Stano, Miro Gabčo, Martin Pecha
18:00
✞ Ján Medery
Utorok
25.06.
Viliam, opát
féria
18:00
Za zosnulých z rodiny Podolinskej: Peter, Ján, Anna, Ján a Martin
18:00
Za zdravie pre Silviu
Streda
26.06.
Ján a Pavol, muč.
féria
07:00
✞ Anna a Ján Toporcer
18:00
✞ Mária Oravcová
Štvrtok
27.06.
Cyril Alexandrijský, biskup, uč.C.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Milan, Michal, Janka a Božena
09:00
Poďakovanie za školský rok
(v škole)
Piatok
28.06.
Irenej, biskup a muč.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)
08:30
Poďakovanie za uplynulý školský rok
(v škole)

17:00
Za rodinu Mistríkovú
18:00
Za členov bratstva BSJ
17:00
✞ Margita Valaštiaková
Sobota
29.06.
Peter a Pavol
slávnosť, prikázaný sviatok
08:00
Za Boží ľud
08:00
✞ Ján Povec

15:00
Za ženícha a nevestu
09:15
✞ Antónia a Mária
Nedeľa
30.06.
Prví mučeníci Cirkvi v Ríme
13. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Margita a Ján Horvát

10:30
Za Boží ľud
08:00
Na úmysel kňaza

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Pechovú (92 r.) a za Máriu Gabčovú
09:15
✞ Ján, Henrich, Apolónia a Stanislav
 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne.
  ÚPLNÉ ODPUSTKY: Môže ich získať ten, kto sa na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu. Tiež môže získať úplné odpustky v sobotu ten, kto v tento deň zbožne použije nábožné predmety, ako sú škapuliar, ruženec, krížik,..., ktoré boli požehnané pápežom alebo biskupom. K tomu je potrebné pripojiť vyznanie viery. Taktiež veriaci, ktorý navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím v Boha v čase od poludnia 28.6. do polnoci 29.6.
  ZVONČEK z nedele 9.6.:
   Letanovce: 190,13 €
   Spišské Tomášovce: 140,- €
   Arnutovce: 32,47 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu ✞ Jána Martinka obetovali na kostol 200,- € ✞ 10,- € za zvonenie
    Bohuznáma rodina obetovala na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Agnesy Javorskej obetovali na kostol 150,- € ✞ 10,- € za zvonenie
    Bohuznámy obetoval na faru 20,- € a na Strelník 10,: eur
   Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu je ZBIERKA na dobročinné diela Sv. Otca.
  Vslovujeme úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho tela: výzdoba oltárikov, sprievod detí, kvety, kostolníčky a kostolník, speváci, organisti, miništranti,...
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    HRICKO, SERVATKA, VRONČ, URBAN, NEUPAUER, ZAHORNADSKÝ, LESŇAK, MELIKANT
    V piatok o 18:30 hod.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    JÁN KOLCÚN, ŠTEFAN VALLUŠ, ANNA AKŠTEINEROVÁ, PETER KAČMÁRIK, LADISLAV PECHA ZO SMREKOVEJ 371
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Arnutovce:
    Vladimír Tarbaj, syn Miroslava a Magdalény rodenej Jevošovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a
    Lucia Mikolajová, dcéra Milana a Daniely rodenej Sedláčkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Arnutovciach. (1x)

    Peter Vojs, syn Petra a Magdalény rodenej Bukovinskej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Arnutovciach a
    Michaela Čatlošová, dcéra Štefana a Jarmily rodenej Bartošovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Arnutovciach. (1x)

   Sp. Tomášovce
    Viktor Kacvinský, syn Viktora a Anny rodenej Štrauchovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
    Ivana Šafránová, dcéra Ariela a Gabriely rodenej Neurvithovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (3x)

 • Liturgické oznamy (10.11.2019)
  Liturgické oznamy (03.11.2019)
  Liturgické oznamy (27.10.2019)
  Liturgické oznamy (20.10.2019)
  Liturgické oznamy (13.10.2019)