Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa Najsvätejšej Trojice

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
17.06.
Nikander a Marcián, muč.
féria
18:00
Milan a Terézia Mikolajová
Utorok
18.06.
Cyriakus a Paula, muč.
féria
18:00
✞ Mária a Štefan Antolík, Mária, Štefan a Dávid
17:00
✞ Koloman, Katarína a Ján
Streda
19.06.
Romuald, opát
ľubovoľná spomienka
08:00
✞ Milan, Štefan, Mária a Martin
(v škole)
Štvrtok
20.06.
Najsvätejšieho Kristovho Tela
(slávnosť, prikázaný sviatok)
18:00
Za Boží ľud
18:30
✞ Roman Gabčo
17:00
Poďakovanie za 40 rokov Kláry
Piatok
21.06.
Alojz z Gonzagy, reh.
spomienka
17:00
✞ Štefan, Mária, Štefan a Anna Kubičárová
18:00
✞ Jozef Valenčík, Milan a rodičia
Sobota
22.06.
Pavlín z Noly
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Anna a Ján Toporcer
15:00
Za ženícha a nevestu
Nedeľa
23.06.
Jozef Cafasso, kňaz
12. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za zosnulých z rodiny Mistríkovej

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hanzelyovú
08:00
Za Boží ľud

10:30
Za Tomáša (18 rokov)
09:15
✞ Anna Petrašeková
(1. výročie)
 • Adorácie tento týždeň nebudú, keďže na sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela sa bude konať eucharistická procesia a preto Vás prosíme, aby ste pripravili štyri oltáriky v dedine.
  V tento deň možno získať aj plnomocné odpustky pri speve hymnu Tantum ergo: Ctíme túto sviatosť slávnu.
  ZVONČEK z nedele 2.6.:
   Letanovce: 176,85 €
   Spišské Tomášovce: 130,- €
   Arnutovce: 31,07 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ:
   Letanovce: 649,31 €
   Spišské Tomášovce: 270,- €
   Arnutovce: 80,- €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Agnesy Javorskej obetovali na kostol 150,- € a 10,- € za zvonenie.
    Bohuznámi obetovali na faru 2x 20,- €
    Novomanželia Bendíkovi obetovali na kostol 100,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA.
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    GAD, KRAMÁR, HAMRÁČKOVÁ, OLEJNÍK, BARTOŠ, LESŇÁK, SAGULA, KAŽMÍR
    V sobotu ráno po svätej omši o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    HELENA VIKISZÁLYOVÁ, MARTA ORLOVSKÁ, ANNA KNUTEĽOVÁ, JOZEFÍNA SZENTKERESZTYOVÁ, FRANTIŠEK PECHA ZO SMREKOVEJ 370
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Arnutovce:
    Miloš Janna, syn Ľuboslava a Jarmily rodenej Kolcúnovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a
    Lenka Mikolajová, dcéra Milana a Daniely rodenej Sedláčkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Arnutovciach. (3x)

   Spišské Tomášovce:
    Viktor Kacvinský, syn Viktora a Anny rodenej Štrauchovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
    Ivana Šafránová, dcéra Anela a Gabriely rodenej Neuvirthovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x)

 • Liturgické oznamy (10.11.2019)
  Liturgické oznamy (03.11.2019)
  Liturgické oznamy (27.10.2019)
  Liturgické oznamy (20.10.2019)
  Liturgické oznamy (13.10.2019)