Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
10.06.
Diana, panna
féria
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a rodinu Martinkovú
17:00
✞ Mária Hrubiznová
Utorok
11.06.
Barnabáš, apoštol
spomienka
18:00
✞ Oľga, Emília, kňazi Jozef a Jozef, sestra Bernadeta
Streda
12.06.
Gašpar Bertoni, kňaz
féria
18:00
✞ Ján a Stanislav Sedlačko
Štvrtok
13.06.
Anton Paduánsky, kňaz, uč.C.
spomienka
18:00
✞ Milan Kostelník
(3 roky od úmrtia)
17:00
Za Boženu Gabčovú
(65 rokov)
Piatok
14.06.
Valér a Rúfus, muč.
féria
17:00
Poďakovanie za 50 rokov spoločného života
Rodina Kažmírová
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku Bednárovú (88 rokov)
Sobota
15.06.
Vít, muč.
féria
07:00
✞ Milan, Štefan, Mária a Martin
Nedeľa
16.06.
Neit, muč.
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
08:00
Na úmysel kňaza

10:30
Za Božiu pomoc pre vnučky Dianu a Anetu
08:00
Za rodinu Haluškovú, Oravcovú a Frisikovú

10:30
✞ Milan Oravec
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa Tereštíka
 • Kto sa dnes zúčastnil spevu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať plnomocné odpustky.
  Adorácie tento týždeň nebudú.
  Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Na budúcu nedeľu pri druhej svätej omši bude odpustová slávnosť: malý odpust. V prípade priaznivého počasia bude pri kaplnke Najsvätejsšej trojice.
  ZVONČEK z nedele 26.5.:
   Letanovce: 130,16 €
   Spišské Tomášovce: 145,- €
   Arnutovce: 66,35 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK na Nanebovstúpenie Pána:
   Letanovce: 80,69 €
   Spišské Tomášovce: 225,- €
   Arnutovce: 23,46 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 100,- € a 20,- € na Strelník
    Manželia Lesňákovi obetovali na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznáma obetovala na faru 50,- €
    Členovia ružencového bratstva obetovali na mikrofóny 200,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámy obtoval na faru v Spišských Tomášovciach 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovania prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    GREŠ, DUĽA, POLJAK, DUBOVINSKÁ, PEKARČÍK, PEKLANSKÁ, BENDÍKOVÁ, VENGLIK
    V sobotu ráno po svätej omši o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MICHAL BENDÍK, RENÁTA FRANKOVIČOVÁ, JOZEF GALOVIČ, KATARÍKA ŠTRAUCHOVÁ, JÁN GABČO ZO SMREKOVEJ 368
   ARNUTOVCE:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Arnutovce:
    Miloš Janna, syn Ľuboslava a Jarmily rodenej Kolcúnovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a
    Lenka Mikolajová, dcéra Milana a Daniely rodenej Sedláčkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Arnutovciach. (2x)

   Spišské Tomášovce:
    Viktor Kacvinský, syn Viktora a Anny rodenej Štrauchovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
    Ivana Šafránová, dcéra Anela a Gabriely rodenej Neuvirthovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (1x)

 • Liturgické oznamy (10.11.2019)
  Liturgické oznamy (03.11.2019)
  Liturgické oznamy (27.10.2019)
  Liturgické oznamy (20.10.2019)
  Liturgické oznamy (13.10.2019)