Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci svojich projektov vydala uplynulý rok publikáciu pútnických miest Nitrianskej diecézy a kolektív autorov, ktorí sú veriaci, je ochotný spracovať údaje aj v ďalších slovenských diecézach a eparchiách.

Sprostredkovane vám teda tlmočíme prosbu nitrianskeho diecézneho biskupa, Mons. Viliama Judáka, o vyplnenie tohto "katalógového listu" v prípade, že sa vo vašej farnosti nachádza akékoľvek väčšie či menšie pútnické miesto. Ak sa takéto miesto vo farnosti nenachádza, oznámte nám to mailom alebo telefonicky. Vyplnené katalógové listy prosíme zaslať do našej kancelárie BÚ do konca januára t. r. Už vopred vám veľmi pekne ďakujeme za váš čas a spoluprácu pri vyplňovaní dotazníka.

Katalógový list pútnického miesta