Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Od zajtra budeme fungovať podľa nových hygienických opatrení.

  • Na sv. omšiach môžu byť prítomní len očkovaní a prekonaní (OP).
  • Na sv. omšiach môže byť prítomných 30 osôb alebo vo väčšom kostole 1 osoba na 25m2. Preto v Arnutovciach a Sp. Tomášovciach môže byť na sv. omšiach 30 osôb a v Letanovciach 50 osôb.
  • V kostole vzadu budú lístky s číslami (Letanovce – 50, Sp. Tomášovce a Arnutovce – 30). Prosíme, aby ste lístky s číslami vždy po sv. omši vrátili naspäť do košíka.
  • Prosíme Vás, aby ste si vybrali v týždni jednu sv. omšu a jednu v nedeľu, aby sa tak mohli čím viacerí zúčastniť na sv. omšiach. V niektoré dni sme aj pridali sv. omše a veľmi zdôrazňujeme, aby nikto nebol v jeden deň na dvoch sv. omšiach! Pridané sv. omše sú kvôli tomu, aby mali čím viacerí možnosť byť na sv. omši.
  • Podľa vyhlášky do režimu OP spadajú aj deti do 12 rokov, preto sa aj ony môžu zúčastňovať sv. omší.
  • Pre nezaočkovaných a tých, čo neprekonali covid 19 sme k dispozícií pre individuálnu sv. spoveď s sv. prijímanie.