Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Sme červeným okresom a preto platí nasledovné!!!

Tri možnosti:

  1. Len zaočkovaní na bohoslužbách – môže byť plná kapacita kostola
  2. Zaočkovaní + otestovaní + tí, čo prekonali covid – 25% kapacity miest na sedenie
  3. Všetci – 1 osoba na 15m2.

U nás bude platiť nasledovné: v týždni môže prísť ktokoľvek s tým, že môže byť v kostole 1 osoba na 15m2, čo znamená: Letanovce – 50 osôb, Sp. Tomášovce – 20 osôb, Arnutovce – 20 – osôb. V nedeľu prvá sv. omša v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach bude pre zaočkovaných a druhá pre ostatných. V Arnutovciach v nedeľu zaočkovaní, v sobotu všetci. Preto vás prosíme, aby ste si to podelili a nechodili na každú sv. omšu, napr. piatky treba nechať pre deti a mládež. Z každej bohoslužby, kde môžu byť všetci, je potrebné mať menný zoznam, preto vás poprosíme, aby ste na bohoslužby prichádzali s lístkom, kde bude napísané vaše meno a priezvisko + telefónne číslo. Pri vchodoch do kostola budú umiestnené krabičky, kde treba tento lístok vhodiť.