Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Milí naši veriaci, napriek všetkým ťažkostiam, ktorým v tejto dobe musíme čeliť, prajeme vám hlbokú dôveru v Boha, pokoj a radosť z Kristovho zmŕtvychvstanie,

aby Vás zmŕtvychvstalý Kristus naplnil láskou a aby sme si túto lásku vzájomne prejavovali o to viac práve v tomto čase pandémie. Požehnané veľkonočné sviatky.

farár Marián a kaplán Štefan