Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Milí veriaci, keďže tento rok bude slávnostnú svätú omšu celebrovať Vdp. Marián Kuffa, možno by ste niektorí privítali aj priamy prenos zo svätej omše. Môžete teda zahlasovať, či by ste privítali živý prenos.Privítali by ste živý prenos so slávnostnej svätej omše na Kláštorisku?