Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

V článku si môžete pozrieť dve spomienkové videá na nebohého Vdp. Jozefa Golvoňa.