Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos
Farnosť Letanovce sa nachádza na Spiši v srdci Slovenského raja. Do farnosti patria aj dve filiálky - Arnutovce a Spišské Tomášovce. Nachádzajú sa tu tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých v Letanovciach, kostol svätej Heleny v Arnutovciach a kostol svätého Michala archanjela v Spišských Tomášovciach. 

Svätá spoveď

Pól hodiny pred svätou omšou.

Udalosti

Str
18
Arnutovce: Od 17:30 do sv. omše
Adorácia
Štv
19
Letanovce: Od 17:00 do sv. omše
Adorácia
Štv
19
Tomášovce: Od 17:00 do sv. omše
Adorácia

Výsledky volieb do Farskej hoospodárskej rady v našej farnosti.

V piatok 26.01. našu farnosť navštívilo rádio Lumen vrámci svojích návštev vo farnostiach.

V článku si môžete pozrieť dve spomienkové videá na nebohého Vdp. Jozefa Golvoňa.