Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Liturgia domácej cirkvi - Kvetná nedeľa "B"