Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Liturgia domácej cirkvi - 5. pôstna nedeľa "B"