Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Liturgia domácej cirkvi - 5. nedeľa, cezročné obdobie „B“