Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci - František Trstenský