Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

 Liturgia domácej cirkvi - 33. nedeľa