Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Ďakovný list na nedeľu Dobrého pastiera