Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Tešíme sa, že už maľujeme. Boli sme milo prekvapení a potešení tým, koľkí miestni Rómovia na Strelníku prišli pomôcť pri umývaní miestností v centre ako aj upratovaní okolia.