Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


6. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
15.05.
Žofia, muč.
féria
07:00
✞ Emília a Michal Antolík
18:00
✞ Ondrej a Katarína Šarišská
Utorok
16.05.
Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
18:00
✞ Ján Zalibera
(nedožitých 89 rokov)
18:00
✞ Ján Kišš
Streda
17.05.
Paschal Baylonský, reh.
féria
07:00
Za zosnulých z rodiny Gáborovej
18:00
Za Ľudmilu, Lenku, Jakuba a Dominiku
Štvrtok
18.05.
Ján I., pápež
Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)
08:00
Za Boží ľud
V škole

18:00
Poďakovanie za dožitých 50 rokov Márie
Priamy prenos
11:00
✞ Peter Holečko
Školská

18:00
✞ František a Eduard
17:00
Za zosnulých rodičov a súrodencov z rodiny Švedovej
Piatok
19.05.
Celestín V., pápež
féria
17:00
Poďakovanie za 85 rokov Jána Dulíka
17:00
Za zosnulých súrodencov Hojnošových
Sobota
20.05.
Bernardín Sienský, kňaz
ľubovoľná spomienka
07:00
Za zosnulých z rodiny Hatalovej
Nedeľa
21.05.
Sv. mexickí mučeníci
7. Veľkonočná nedeľa
08:00
✞ Anton Švirloch
(20 rokov od úmrtia)

10:30
Za prvoprijímajúce deti
Priamy prenos
08:00
✞ František, Apolónia, Jozef, Margita a Jozef

10:30
Za prvoprijímajúce deti
09:15
Za Boží ľud
 • Adorácie tento týždeň nebudú.
  Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu.
  Biblické stretnutie tento týždeň nebude, keďže v našej farnosti máme budúcu nedeľu slávnosť prvého sv. prijímania v Letanovciach aj v Spišských Tomášovciach.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA pre prvoprijímajúce deti a rodičov budeme vysluhovať v sobotu: V Spišských Tomášovciach od 8:00 do 9:30 a v Letanovciach od 9:30 do 11:00 Ostatných budeme spovedať počas týždňa pred svätými omšami.
  NÁCVIKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE bude bývať v týždni po svätej omšiach a to nasledovne: v Letanovciach v pondelok, utorok, štvrtok a piatok a v Spišských Tomášovciach v utorok, štvrtok a piatok.
  MÁJ JE MARIÁNSKY MESIAC a preto sa vždy na začiatku sv. omše modlievame loretánske litánie. Od piatku pripájame aj Novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
  Spišské Tomášovce: V sobotu o 10:00 bude stretnutie chlapcov v kostole. Pozývame všetkých chlapcov od 7 rokov nahor, ktorí majú záujem.
  BRIGÁDA NA FARE bude v pondelok a v piatok od 8:00 Ďakujeme tým, ktorí boli pomôcť tento týždeň ako aj tým, ktorí varili obed.
  ZVONČEK z nedele 7.5.:
   Letanovce: 225,56 €
   Spišské Tomášovce: 200,- €
   Arnutovce: 94,40 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu a Jána Zaliberu obetovala rodina na kostol 200,- € a 20,- € za zvonenie
    Novomanželia Zvalení obetovali na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Členovia ružencového bratstva obetovali na faru 500,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 30,- €
   Arnutovce:
    Z pohrebu a Vierky Valigurovej obetovali na kostol 30,- € a za zvonenie 20,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na budúcu nedeľu sa koná ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ.
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
   ARNUTOVCE:
    RODINA MÁRIE RUSINOVEJ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Michal Čuba, syn Michala a Emílie rokov Ptákovej, narodený v Starej Ľubovni, bývajúci v Kyjove č. 177 a
   Aneta Šoltísová, dcéra Miroslava a Janky rodenej Bendíkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Záhradná 439/47. (2x)

   Filip Stanislav, syn Vladimíra a Tatiany rokov Maňakovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi, Fraňa Kráľa 2544/12 a
   Tamara Lahetová, dcéra Jána a Janky rodenej Miklasovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Slobody 155/23. (1x)

 • Liturgické oznamy (28.05.2023)
  Liturgické oznamy (21.05.2023)
  Liturgické oznamy (07.05.2023)
  Liturgické oznamy (30.04.2023)