Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


5. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
08.05.
Ulrika, panna
féria
07:00
✞ František, Mária a Ján
18:00
✞ Eva Biacovská
Utorok
09.05.
Beátus, kňaz a pustovník
féria
18:00
Poďakovanie za dožitých 80 rokov Jolany Bartošovej
18:00
✞ Ján a Ľudmila
Streda
10.05.
Ján z Avily
féria
07:00
Na úmysel kňaza
18:00
Za zosnulých z r. Lesňákovej
Štvrtok
11.05.
Vasiľ Hopko, biskup
féria
18:00
✞ Ján, Katarína Majcherová a deti
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Martina
Piatok
12.05.
Nerej a Achilej, muč.
ľubovoľná spomienka
17:00
✞ Michal a Anna
17:00
✞ Mária a Ján Kaščák
Sobota
13.05.
P. Mária Fatimská
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Ján Martinko, Marián a Kamil Škabla
Nedeľa
14.05.
Matej, apoštol
6. Veľkonočná nedeľa
08:00
✞ Cyril, Mária, Jaroslav a Jozef

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
✞ Eva
(nedožitých 65 rokov)

10:30
✞ Ľudovít, Ján a Rudolf Pecha
09:15
✞ Martin, Katarína, Viktória, Štefan a Mária
 • Adorácie budú ako zvyčajne v Letanovciach vo štvrtok hodinu po svätej omši a v Arnutovciach v stredu po svätej omši. V Spišských Tomášovciach tento týždeň adorácia nebude.
  Na budúcu nedeľu pri druhej svätej omši majú naši hasiči slávnosť sv. Floriána, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Chceme sa poďakovať sv. Floriánovi za jeho pomoc a ochranu.
  Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 v kostole v Spišských Tomášovciach.
  MÁJ JE MARIÁNSKY MESIAC a preto sa vždy na začiatku sv. omše modlievame loretánske litánie.
  DEŇ RODINY V NAŠEJ FARNOSTI: FPR pripravuje Deň rodiny, ktorý sa uskutoční dňa 10. 6. 2023: 11. 6. 2023 (sobota a nedeľa). Jeho obsahom bude svätá omša za ochranu rodiny spolu s prednáškou, ktorú bude slúžiť vdp. Pavol Hudák, rôzne hry pre deti a rodiny, atrakcie, futbal otcov proti synom, guláš, na večer o 17:00 sú pozvané Lamačské chvály. V noci bude celonočná adorácia od 19:30 do 7:30, na ktorú pozývame celé rodiny. Program zakončíme v nedeľu modlitbou sv. ruženca a slávnostnou svätou omšou o 10:30. Bližší program bude aj na plagátoch a na farskej stránke.
  BRIGÁDA NA FARE bude v pondelok a stredu popoludní, v piatok a sobotu od 8:00
  ZVONČEK z nedele 30.4.:
   Letanovce: 200,46 €
   Spišské Tomášovce: ,- €
   Arnutovce: 110,55 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR:
   Letanovce: 849,50 €
   Spišské Tomášovce: ,- €
   Arnutovce: 137,80 €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu a Márie Hamráčkovej obetovala rodina na kostol 200,- € a 20,- € za zvonenie
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 30,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámy obetoval na faru 150,- €
    Bohuznáma obetovala na faru 200,- € a na hostie 20,- €
    Bohuznáma obetovala na faru 100,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
    Z ruže Anny Capákovej obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznáma obetovali na kostol 20,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Milodary na misie pán kaplána Štefana Belka: Ak niekto chce prispieť, pri vchodoch do kostola sú krabičky, kde je možnosť vhodiť svoj príspevok. Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    URBAN, OLEJNÍK, ZEMANOVÁ, BARABAS, KACVINSKÝ, MARTINKO, VIDIŠ, LONGA
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
   ARNUTOVCE:
    RODINA SOLÁROVEJ DOMINIKY
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Michal Čuba, syn Michala a Emílie rodenej Ptákovej, narodený v Starej Ľubovni, bývajúci v Kyjove č. 177 a
   Aneta Šoltísová, dcéra Miroslava a Janky rodenej Bendíkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Záhradná 439/47. (1x)

 • Liturgické oznamy (28.05.2023)
  Liturgické oznamy (21.05.2023)
  Liturgické oznamy (14.05.2023)
  Liturgické oznamy (30.04.2023)