Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
01.05.
Jozef, robotník
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Monika Oravcová
18:00
✞ Miroslav Bendík
Utorok
02.05.
Atanáz, biskup,uč.C.
spomienka
18:00
✞ Anna, Štefan, Martin a Peter
18:00
✞ Terézia Pechová
Streda
03.05.
Filip
sviatok
08:00
Na úmysel kňaza
Školská

14:00
✞ Mária Hamráčková
Pohrebná
18:00
✞ Stanislav
Štvrtok
04.05.
Florián, muč.
féria
18:00
✞ Agnesa, Ondrej, Milan a Agnesa
18:00
✞ Vojtech, Mária, Ján a Ondrej Semančík
Piatok
05.05.
Gotthard, biskup
féria
17:00
Za zosnulých z rodiny Bartošovej a Petrásovej
17:00
Za zosnulých z rodiny Bednárovej
18:00
Poďakovanie za 50 rokov Silvie
Sobota
06.05.
Eadbert, biskup
féria
07:00
✞ Vladimír Neupauer
07:30
✞ Ľudmila, Ján, Mária a Justína
Nedeľa
07.05.
Rosa Venerini
5. Veľkonočná nedeľa
08:00
✞ Martin, Katarína, Vladimír a Ján

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Matúša

10:30
Za rokov Bitšanskú a Porazikovú
09:15
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mikolajovú, Jannovú a Sedláčkovú
 • Adorácie budú ako zvyčajne v Letanovciach a Spišských Tomášovciach vo štvrtok hodinu po svätej omši a v Arnutovciach v stredu po svätej omši.
  Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
  MÁJ JE MARIÁNSKY MESIAC a preto sa vždy na začiatku sv. omše budeme modlievať loretánske litánie.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:30 do sv. omše (2 kňazi)
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše
   Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.
  Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude v Letanovciach o 6:00 a v Spišských Tomášovciach o 6:45.
  BRIGÁDA NA FARE bude vo štvrtok a v sobotu od 8:00
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Pozývame chlapcov od 7 rokov a vyššie (tiež miništrantov a tých, ktorí by chceli miništrovať) na stretnutia, ktoré budú bývať každú druhú sobotu o 10:00. Prvé stretnutie sa uskutoční najbližšiu sobotu 6. 5. o 10:00 v kostole v Spišských Tomášovciach. Stretnutia bude viesť pán Milan Repko a keď sa bude dať, bude prítomný aj jeden z nás kňazov.
  ZVONČEK z nedele 23.4.:
   Letanovce: 260,98 €
   Spišské Tomášovce: 225,- €
   Arnutovce: 66,89 €
   Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu sa koná ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR. PÁN BOH ZAPLAŤ!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu a Michala Šarišského obetovala rodina na kostol 150,- € a 20,- € za zvonenie
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru: 2 x 50,- €
    Bohuznámy obetoval na faru 50,- € a na hostie 10,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 20,- €
    Bohuznámi obetovali za zvonenie 10,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na hostie 20,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    SLAVKOVSKÝ, KUBIČÁR, ŠAVEL, NOVOTNÁ, MAJERČÁK, NEMČÍKOVÁ, BENDÍK, ŠARIŠSKÁ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    JOZEF PJONTEK, MARCEL HRIC, MARIÁN BARTOŠ, FRANTIŠEK KNIŽKA A JAROSLAV PECHA z Brezovej 386
   ARNUTOVCE:
    RODINA SOLÁROVEJ MONIKY

 • Liturgické oznamy (28.05.2023)
  Liturgické oznamy (21.05.2023)
  Liturgické oznamy (14.05.2023)
  Liturgické oznamy (07.05.2023)