Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
24.04.
Juraj, muč.
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Kňaz Michal Kubičár
18:00
✞ Ľudmila a Marián
Utorok
25.04.
Marek, evanjelista
sviatok
13:00
✞ Michal Šarišský
Pohrebná
18:00
✞ Jozef Fedorko
(1. výročie)
Streda
26.04.
Klétus
féria
08:00
Na úmysel kňaza
Školská
18:00
✞ Magdaléna, Mária, Ján a Ján
Štvrtok
27.04.
Simeon, biskup
féria
18:00
Poďakovanie za 90 rokov Anny
18:00
✞ Ján Kišš
Piatok
28.04.
Peter Chanel, kňaz,muč.
ľubovoľná spomienka
17:00
✞ Agnesa a Ján Lačný, syn František a dcéra Monika
17:00
✞ Vladimír Bendík
(1. výročie)
Sobota
29.04.
Katarína Sienská, panna, uč.C.
sviatok
07:00
✞ Mária a Ján Kubičár, synovia František a Michal
Nedeľa
30.04.
Pius V., pápež
4. Veľkonočná nedeľa
08:00
Za Máriu a Jána Lesňáka

10:30
✞ Helena (nedožitých 100 rokov), František, Ján a Bartolomej
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Jozef Cvengroš
09:15
Poďakovanie za 40 rokov manželstva manželov Tereštíkových
 • Tento týždeň je TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA, preto pamätajme vo svojich modlitbách a pri adorácii na tento úmysel. Možno získať aj úplné odpustky, ak sa zúčastníme na spoločných modlitbách a bohoslužbách na tento úmysel.
  Adorácie budú ako zvyčajne v Letanovciach a Spišských Tomášovciach vo štvrtok hodinu po svätej omši a v Arnutovciach v stredu po svätej omši.
  Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 v kostole v Spišských Tomášovciach.
  Minulý týždeň boli prevedené revízie plynových kotlov: stálo to 739, 45,- €.
  LETANOVCE: Púť do Sv. zeme: Keďže sa nenašli 4 dobrovoľníci, ktorí by šli na prvý termín púte, poprosíme posledných štyroch prihlásených, aby išli na tento skorší termín, lebo inak nebudú môcť ísť.
  BRIGÁDA NA FARE bude v stredu popoludní od 14:00 a v sobotu od 8:00.
  ZVONČEK z nedele 16.4.:
   Letanovce: 217,- €
   Spišské Tomášovce: 180,- €
   Arnutovce: 95,45 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na budúcu nedeľu sa koná ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR. PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    TEKÁČ, NEUPAUER, MAJCHER, LONGA, LAPŠANSKÝ, NOVOTNÝ, KUBIČÁR, KOVÁCS
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    JOZEF KOSTELNÍK, MARTIN HOJNOŠ, JOZEF BAJTOŠ, FRANTIŠEK TRIPŠANSKÝ, JOROSLAV PECHA z Brezovej 385
   ARNUTOVCE:
    RODINA SOLÁROVÁ č. 3

 • Liturgické oznamy (28.05.2023)
  Liturgické oznamy (21.05.2023)
  Liturgické oznamy (14.05.2023)
  Liturgické oznamy (07.05.2023)
  Liturgické oznamy (30.04.2023)