Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
29.05.
Maximín, biskup
féria
18:00
✞ Peter a Mária
(15 rokov od úmrtia)
18:00
✞ Ján, Helena a Stanislav Sedláčko
Utorok
30.05.
Félix I., pápež
féria
18:00
✞ Ján Kubičár a Anna
18:00
✞ Magdaléna Hančáková
(1. výročie)
Streda
31.05.
Petronela, muč.
féria
08:00
Na úmysel kňaza
V škole
18:00
✞ Mária Mederiová
Štvrtok
01.06.
Justín, muč.
spomienka
18:00
✞ Pavol
(nedožitých 60 rokov)
18:00
✞ Silvia Oravcová
(nedožitých 48 rokov)
Piatok
02.06.
Marcelín a Peter, muč.
ľubovoľná spomienka
17:00
✞ Margita, Veronika a Jozef Šefčík
17:00
Za Gizelu, Ľudovíta a Petra Gabča
18:00
✞ Miroslav Bendík
Sobota
03.06.
Karol Lwanga a spol.
spomienka
14:00
Za ženícha a nevestu
07:30
Za zdravie a Božiu pomoc pre Žofiu Gallikovú
Nedeľa
04.06.
Kvirín, biskup a muč.
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
08:00
✞ Ján Šefčík, Ján a Terézia

10:30
✞ Mária (30 rokov od úmrtia), Ján, Anton a Štefan
Priamy prenos
08:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bitšanskú a Porazíkovú

10:30
Za Boží ľud
09:15
✞ Ján, Helena, František a ich rodičia
 • ADORÁCIE budú tento týždeň prvopiatkové.
  ADORÁCIA RODÍN ZA RODINU: rodiny, ktoré majú záujem o adoráciu na deň rodiny prosíme, aby ste sa zapísali na zoznam vzadu na stolíku. Adorácia bude v noci 10. až 11. júna od 19:30 do 7:30 vo farskom kostole.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok do 16:30 do sv . omše (2 kňazi)
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše
   Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.
  Program na Deň rodiny nájdete na plagátoch aj na farskej internetovej stránke.
  Vo štvrtok o 19:00 bude stretnutie FPR na fare v Letanovciach.
  Biblické stretnutie bude tento týždeň v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
  Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude v Letanovciach ....... a v Spišských Tomášovciach ráno o 6:45.
  BRIGÁDA NA FARE bude v pondelok, piatok a sobotu od 8:00 Ďakujeme tým, ktorí tento týždeň boli pomôcť ako aj ženám, ktoré varili.
  ZVONČEK z nedele 21.5.:
   Letanovce: 281,65 €
   Spišské Tomášovce: 190,- €
   Arnutovce: 49,- €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Prvoprijímajúce deti obetovali na kostol 60,- €
    Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 100,- €
    Z pohrebu rodina Tekáčová obetovala na kostol 100,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na faru 100,- € a na kostol 50,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na faru v Spišských Tomášovciach 30,- €
    Bohuznámi obetovali na Deň rodiny 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ:
   Letanovce: 711,40 €
   Spišské Tomášovce: 330,- €
   Arnutovce: 81,20 €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    MISTRÍK, MUŠUTA, OLEJNÍK, ŠMELKO, SLEBODNÍK, HRIC, HANZELY, ŠTEFKO
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ĽUDMILA DUBŇANSKÁ, IVETA DOBRANSKÁ, ZUZANA KACVINSKÁ, KATARÍNA BENDÍKOVÁ, VLADÍIMÍR PECHA z ulice Brezovej 364
   ARNUTOVCE:
    RODINA ONDIRKOVÁ
  Ohlášky Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Filip Stanislav, syn Vladimíra a Tatiany rodenej Maňakovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi, Fraňa Kráľa 2544/12 a
   Tamara Lahetová, dcéra Jána a Janky rodenej Miklasovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Slobody 155/23. (3x)

   Michal Britaňák, syn Michala a Jany rodenej Kupkovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
   Patrícia Krišáková, dcéra Jána a Martiny rodenej Križalkovičovej, narodená v Starej Ľubovni, bývajúca vo Veľkej Lesnej. (2x)

 • Liturgické oznamy (21.05.2023)
  Liturgické oznamy (14.05.2023)
  Liturgické oznamy (07.05.2023)
  Liturgické oznamy (30.04.2023)