Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Na púť by sa išlo v dňoch 13.11. až 20.11. 2023. Bližšie informácie aj s programom nájdete na nástenkách aj v tomto článku.

Púť do Svätej Zeme